TRACTAMENTS TÈRMICS

Generalment les peces de microfusió passen per tractaments particulars de recarburació, normalització i recuit en forns especials d’atmosfera controlada.
Quan es demana, es fan tractaments tèrmics o termo-químics finals, per tal de donar a les peces les característiques de resistència i de duresa desitjades.
Després del tractament tèrmic les peces es granallen, s’adreçen, i passen al control final.


 

 PROCÉS