TALL I ACABAT

Cadascuna de les peces es separarà de la resta del raïm mitjançant trencament en correspondència amb les entrades de colada; després d’això es procedirà a l’eliminació de les entrades de colada mitjançant el rebarbat.
Les peces ja estan preparades per les successives fases d’acabat i control.

 

 PROCÉS