BUIDAT DE LA CERA

Els raïms que s’obtenen d’aquesta manera s’introdueixen després dins d’un autoclau, on la calor que es desenvolupa fa evacuar la cera; les peces passen successivament per forns especials a una temperatura alta per l’operació de cocció.
La closca ceràmica obté així la resistència mecànica necessària i s’eliminen alhora els últims residus de cera. 

 PROCÉS