INJECCIÓ

Mitjançant màquines especials, la cera s’injecta al motlle i d’aquesta manera es fan tants models de cera com peces hi hagi previst produir.
Per algunes peces dotades de cavitats internes complexes o escaires, la realització en un sol motlle no resulta suficient, s’han de fer nuclis especials de cera soluble o bé de ceràmica, que seguidament s’introduiran al motlle principal per a la successiva injecció dels models de cera. Aquests nuclis tenen formes i contorns particulars i s’estudien per cada cas específic.


Els nuclis de cera soluble es desfaran submergint els models de cera en aigua, mentre que els nuclis de ceràmica es quedaran dins dels models, i es treuran de les peces mitjançant operacions successives.

 PROCÉS