FABRICACIÓ DEL MOTLLE


La fase inicial per la realització d’una peça de microfusió consisteix en la construcció d’un motlle generalment d’alumini, dimensionat de manera que compensi les contraccions de la cera i la fundició.


 

 PROCÉS