AVÍS LEGAL

MICROFUSIÓ CATALANA, S.A., inscrita al R.M. de Barcelona, Full Núm 11, Tom 21910, Full B-28999,
data 12-3-92, amb NIF ESA-08785446, posa a disposició a la seva web www.microfusio.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.